Київська академія плавання s ≡≡
ГоловнаПитання і відповіді

Русский текст

Питяння та відповіді


КОЛИ МАЛЮК МОЖЕ ПОЧАТИ ЗАНЯТТЯ ПЛАВАННЯМ?

Здорові малюки можуть починати заняття з 1 місяця, коли пуповина засихає та відпадає. Вода має бути в межах 30 – 33 градуси.


НАВІЩО ПОЧИНАТИ ТАК РАНО?

Чим молодші малюки, тим більш ймовірно, що вони сприймуть воду та навчання. Немовля природно адаптовані до плавання. Стан, коли малюк може рефлекторно затримувати дихання у воді і має плавальні рухи, поступово зникає до 3 місячного віку. Заняття плаванням забезпечує ідеальний фізичний розвиток. Плавальні вправи корисні для серцево-судинної системи, оскільки вони не обмежені гравітацією. Все це дає малюкам перевагу у навчанні базових навичок поведінки на воді та покращує двосторонню координацію та баланс.


Для немовлят: ПРИВАТНИЙ УРОК АБО «МАЛЮК І Я» ...?

Як правило, батьки обирають урок «Малюк і я» з метою зробити заняття плаванням найбільш сприятливим для малюка. Вартість таких уроків нижча, ніж при приватному уроці. Як би там не було, це займає набагато більший період часу для навчання в класах «Малюк і я», і деяким батькам не вдається бути такими успішними в навчанні їхніх дітей. Якщо Вам потрібна впевненість у тому, щоб малюк повністю пройшов курс навчання і навчився плавати, щоб набулись його вміння врятувати себе в стислий період часу, ми рекомендуємо заняття в приватних класах після адаптаційного періоду в групах "Малюк і я". Незабаром малюк потоваришує з інструктором і отримуватиме задоволення від уроку без батьків безпосередньо у воді.


ЩО І КОЛИ ВОНИ ПОВИННІ ЇСТИ ПЕРЕД УРОКАМИ?

Ми рекомендуємо, щоб дитина не їла багато перед уроком. Учні-початківці віком до двох років повинні уникати їжі (особливо молочної) за 2-3 години до кожного уроку.


ЧИ МАЮТЬ БАТЬКИ БУТИ У МЕЖАХ ВИДИМОСТІ ДИТИНИ ПІД ЧАС УРОКУ ЧИ В МОМЕНТ "ВІДДІЛЕННЯ" ДИТИНИ ВІД РУК БАТЬКІВ?

Якщо дитина постійно кличе «Мама чи Тато» протягом усього уроку і якщо вчитель бореться за його увагу, то, як правило, найкраще батькам бути в недосяжному «полі його зору та розуму» доти, доки дитина не потоваришує з учителем і почне йому довіряти. Часто, якщо дитина думає, що хтось співчуває їй і знаходиться поруч і врятує її від цього складного становища, вони зазвичай стають мелодраматичними та емоційно засмученими. Ми хочемо, щоб батьки спостерігали за ходом уроку, але часто воліємо, щоб вони ховали себе, коли їх дитина починає кликати маму і тата на допомогу, з метою витягнути його з «неприємної ситуації».


ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХ?

Існує два види захворювань вух: один визначений утворенням пробок в середньому вусі попередньої євстахієвої трубки та інший викликаний водою з басейну або ванни, яка не була як слід, висушена у зовнішньому вушному каналі, т.зв. «вухо плавця». Щоб запобігти цьому батьки можуть сушити вуха феном або використовувати спиртові та борно-кислотні  краплі і турунди. Плавання не може бути причиною захворювання середнього вуха. Діти з чутливими «відкритими» вухами також можуть плавати, але повинні носити затички для вух, тугі шапочки для плавання, і не повинні плавати глибше, ніж півметра під водою.


ЯК ЧАСТО СЛІД ВІДВІДУВАТИ ЗАНЯТТЯ?

Учні з підвищеною опірністю воді або почуттям страху у воді повинні відвідувати якомога більше уроків протягом тижня, особливо на початку курсу. Заняття раз на тиждень працюватимуть, але якщо учні займатимуться 2 або 3 рази на тиждень (аж до семи разів на тиждень), то успіх у навчанні, ставлення до уроків та освоєння навичок багаторазово посилиться. Коли вони починають отримувати задоволення від перебування у воді і процесу навчання, прийнятний розклад вже може включати один або два заняття на тиждень.


ЗАЙМАТИСЯ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО РОКУ ЧИ ВЗЯТИ ПАУЗУ..?

Учні, які цілком впевнені в собі, комфортно почуваються у воді і просто здатні плавці, здатні запам'ятати як плавати (навіть після довгої перерви), але навіщо ризикувати цим? Плавання – це оздоровча та захоплююча діяльність, залишайтеся плавати протягом усього року. Наша програма цілорічна і наш басейн завжди теплий. Якщо дитина ще не досягла т.зв. статусу "Риби у воді", але взяла тривалу перерву, рідко коли (а частіше ніколи) його навички будуть втрачені. Як би там не було, під час довгої перерви дитина може втратити впевненість. Паніка у надзвичайній ситуації може заподіяти відмову (тимчасову втрату) у навичках яким вони були навчені. Отже, ми вважаємо, що перерву можна брати, якщо під час відпочинку у Вас є можливість практикуватися в іншому басейні. Просто продовжуйте плавати…..плавати…..плавати…


ЩО ЯКЩО МОЯ ДИТИНА НЕ ХОЧЕ ХОДИТИ НА ЗАНЯТТЯ?

Пам'ятайте! Безпека спочатку, а потім приходить і насолода. Ви вибираєте, що важливіше для вашої дитини – безпека чи розвага. Спершу, дитина може мати дуже жорстку опірність, але згодом вчитель витягне з Вашої дитини всі її найкращі якості та порадує Вас її вмінням щасливо плавати. Ми гарантуємо, що ви будете неймовірно горді за Вашу дитину (і себе), якщо будете стійкими та завершите розпочате.


СКІЛЬКИ ЦЕ ЗАЙМАЄ ЧАСУ, ЩОБ НАВЧИТИ ДИТИНИ ПЛАВАТИ?

Інструктори використовують техніку «м'якого натискання». Іноді наголос ставиться на слові "м'яке". Зазвичай діти навчаються швидше, якщо наголос ставиться над словом «натискання» Більшість дітей стають достатньо підготовленими, щоб потенційно врятувати себе приблизно через 10 - 20 занять. 

 

Ответы на вопросы


КОГДА МАЛЫШ МОЖЕТ НАЧАТЬ ЗАНЯТИЕ ПЛАВАНИЕМ? 

Здоровые малыши могут начинать занятия с 1 месяца, когда пуповина засыхает и отпадает. Вода должна быть в пределах 30 – 32 градуса.


ЗАЧЕМ НАЧИНАТЬ ТАК РАНО?

Чем младше малыши, тем более вероятно, что они воспримут воду и обучение. Младенцы природно адаптированы к плаванию.Состояние, когда малыш может рефлекторно задерживать дыхание в воде и обладает плавательными движениями, постепенно исчезает к 3 месячному возрасту. Занятие плаванием обеспечивает идеальное физическое развитие. Плавательные упражнения полезны для сердечнососудистой системы, поскольку они не ограничены гравитацией. Все это даёт малышам преимущество в обучении базовых навыков поведения на воде и улучшает двустороннюю координацию и баланс.


ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ: ЧАСТНЫЙ УРОК ИЛИ «МАЛЫШ И Я»…?

Как правило, родители выбирают урок «Малыш и я» с целью сделать занятия плаванием наиболее благоприятными для малыша. Стоимость таких уроков более низкая, чем при частном уроке. Как бы там ни было, это занимает гораздо больший период времени для обучения в классах «Малыш и я»,  и некоторым родителям не удается быть столь успешными в обучении их детей. Если Вам нужна уверенность в том, что бы малыш полностью прошел курс обучения и научился плавать, что бы возросли его умения спасти самого себя в сжатый период времени, мы рекомендуем занятия в частных классах. В скором времени малыш подружится с инструктором и будет получать удовольствия от урока в отсутствии родителей непосредственно в воде.


ЧТО И КОГДА ОНИ ДОЛЖНЫ ЕСТЬ ПЕРЕД УРОКАМИ?

Мы рекомендуем, что бы ребенок ни ел много перед уроком. Начинающие ученики возрастом до двух лет должны избегать еды (особенно молочной) за 2-3 часа до каждого урока.


ДОЛЖНЫ ЛИ РОДИТЕЛИ БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ ВИДИМОСТИ РЕБЕНКА ВО ВРЕМЯ УРОКА ИЛИ МОМЕНТ ОТДЕЛЕНИЯ РЕБЕНКА ОТ РОДИТЕЛЕЙ?

Если ребенок постоянно зовет «Мама или Папа» в течение всего урока и если учитель борется за его внимание, то, как правило, лучше всего родителям быть в недосягаемом «поле его взора и разума» до тех пор, пока ребенок не подружится с учителем и начнет ему доверять. Часто, если ребенок думает, что кто-то сочувствует ему и находится рядом и спасет его от этого трудного положения, они обычно становятся мелодраматическими и эмоционально расстроены. Мы хотим, что бы родители наблюдали весть урок, но часто предпочитаем, что бы они прятали себя, когда их ребенок начинает звать маму и папу на помощь, с целью вытащить его из «неприятной ситуации».


ЗАБОЛЕВАНИЯ УШЕЙ?

Существует два вида заболеваний ушей: один определен образованием пробок в среднем ухе предшествующем евстахиевой трубки и другой вызванный водой из бассейна или ванны, которая не была как следует, высушена в наружном ушном канале, т.н. «ухо пловца». Что бы предотвратить это родители могут сушить уши феном или использовать спиртовые и борно-кислотные капли. Плавание не может являться причиной заболевания среднего уха. Дети с чувствительными «открытыми» ушами также могут плавать, но должны носить затычки для ушей, тугие шапочки для плавания, и не должны плавать глубже, чем пол метра под водой.


КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ?

Ученики с повышенной сопротивляемостью или имеющие чувство страха в воде должны посещать как можно больше уроков в течение недели, особенно в начале курса. Занятия раз в неделю будут работать, но если ученики будут заниматься 2 или 3 раза в неделю (вплоть до семи раз в неделю), то успех в обучении, отношении к урокам и освоении навыков многократно усилится. Когда они начинают получать удовольствие от нахождения в воде и самого процесса обучения, приемлемое расписание уже может включать один или два занятия в неделю.


ЗАНИМАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА ИЛИ ВЗЯТЬ ПАУЗУ..?

Ученики, которые полностью уверенны в себе, комфортно чувствуют себя в воде и просто способные пловцы, способны запомнить как плавать (даже после долгого перерыва), но зачем рисковать этим? Плавание – это оздоровительная и увлекательная деятельность, оставайтесь плавать в течение всего года. Наша программа круглогодичная и наш бассейн всегда теплый. Если ребенок еще не достиг т.н. статуса «Рыбы в воде», но взял длительный перерыв, редко когда (а чаще никогда) его навыки будут утеряны. Как бы там ни было, во время длинного перерыва ребенок может потерять уверенность. Паника в чрезвычайной ситуации может причинить отказ (временную утерю) в навыках которым они были обучены. Следовательно, мы полагаем что, перерыв можно брать, если во время отдыха у Вас есть возможность практиковаться в другом бассейне……. Просто продолжайте плавать…..плавать…..плавать…


ЧТО ЕСЛИ МОЙ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ ХОДИТЬ НА ЗАНЯТИЯ?

Помните! Безопасность вначале, а потом приходит и удовольствие. Вы выбираете, что важнее для вашего ребенка – безопасность или развлечение. Сперва, ребенок может иметь очень жесткую сопротивляемость, но со временем учитель вытащит из Вашего ребенка все его лучшие качества и порадует Вас его умением счастливо плавать. Мы гарантируем, что вы будете невероятно горды за Вашего ребенка (и себя) если будете стойкими и завершите начатое.


СКОЛЬКО ЭТО ЗАНИМАЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТО БЫ НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ПЛАВАТЬ?

Инструктора используют технику «мягкого надавливания». Иногда ударение ставится на слове «мягкое». Обычно дети учатся быстрее, если ударение ставится над словом «надавливание» Большинство детей становятся достаточно подготовленными, что бы потенциально спасти себя, приблизительно, через 10 - 20 занятий. 

 

Некорректный ввод...
Неверний защитный код...