Київська академія плавання s ≡≡
ГоловнаЦіни та правила

Ціни та правила

Розцінки в басейні «Крокі» від ГО «Київська академія плавання»

з 10 січня 2022 р. З 5 вересня 2022 р.

Вид уроку

Опис

Ціна (грн.)

Без абонементу

Абонемент на 8 уроків

Абонемент на 12 уроків

УВАГА!

Пропущені заняття поза межами дії абонемента згорають, незалежно від причини.

Індивідуальний

1Х1, 15 хв.

250\300

220 (1760)\270 (2160)

200 (2400)\250 (3000)

Дуплекс

1Х2, 30 хв.

250\300

220 (1760)\270 (2160)

200 (2400)\250 (3000)

«Малюк і Я»

3-5 пар, 30 хв.

Немає/200(250)

200 (1600)\240 (1920)

180 (2160)\220 (2640)

«Крокодильчики 30»

3-5   учнів, 30 хв.

Немає (1-4 рівень)

180 (1440)\220 (1760)

160 (1920)\240 (2400)

«Алігатори 45»

3-5   учнів, 45 хв.

Немає (з 5 рівня)

200\240 (1920)

180 (2160)\220 (2640)

Вільне плавання 1+1

Дорос.+1 дит.45 хв.

150\200 (за записом)

_

_

Вільне плавання 1+2

Дорос.+2 дит.45 хв.

200\250 (за записом)

_

_

Русский текст

УВАГА, НОВІ УМОВИ ЗАНЯТЬ ЗА АБОНЕМЕНТАМИ!

Абонемент розраховується з розрахунку 2х або 3х занять на тиждень протягом місяця але діє на протязі 40 днів з дати першого заняття.

  • В разі пропуску групових занять, що зафіксовані розкладом в абонементі з будь-якої причини, учень має право відвідати пропущені заняття з будь-якою іншою групою відповідного рівня в межах загальної кількості занять, тільки протягом дії абонемента і за умови наявності вільних місць в інших групах (не більше 5 пар/учнів);
  •  В разі пропуску дуплекс та індивідуальних уроків, що зафіксовані розкладом в абонементі з будь-якої причини, учень має право відвідати пропущені заняття з будь-яким тренером в межах загальної кількості занять, тільки протягом дії абонемента і за умови наявності вільного часу.

Адміністрація басейну буде намагатися максимально задовольнити всіх учнів, щодо пропущених занять.

Обраний час занять гарантується лише для абонементних занять, або сплачених наперед. В разі пропуску занять більше 2-х тижнів, адміністрація не може гарантувати збереження Вашого розкладу.

Телефон для довідок: (067)305-0545.

Спортивні групи в басейні СШ 329 "Логос"

Для довідок щодо занять у спортивних групах (розклад, ціна) телефонувати ст. тренеру Григорєву Олегу (099)912-4839 

Довідка для відвідування басейну

Прохання звернутися до Вашого лікаря, лікаря-педіатра із проханням видати довідку для занять у басейні. Вона може виглядати приблизно так:

 spravka.jpg

ВНИМАНИЕ, НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО АБОНЕМЕНТАМ!

Абонемент рассчитывается из расчета 2х или 3х занятий в неделю в течение месяца, но действует в течение 40 дней с даты первого занятия.

В случае пропуска групповых занятий, зафиксированных расписанием в абонементе по какой-либо причине, учащийся вправе посетить пропущенные занятия с любой другой группой, соответствующего уровня, в пределах общего количества занятий только в течение действия абонемента и при наличии свободных мест в других группах. (не более 5 пар/учащихся);

В случае пропуска "дуплекс" и индивидуальных уроков, зафиксированных расписанием в абонементе по какой-либо причине, учащийся вправе посетить пропущенные занятия с любым тренером в пределах общего количества занятий только в течение действия абонемента и при наличии свободного времени.

Администрация бассейна будет стараться максимально удовлетворить всех учащихся, относительно пропущенных занятий.

Выбранное время занятий гарантируется только для абонементных занятий или оплаченных заранее. В случае пропуска занятий более 2-х недель администрация не может гарантировать сохранение Вашего расписания.

Телефон для справок: (067) 305-0545.

Спортивные группы в бассейне СШ 329 "Логос"

Для справок по занятиям в спортивных группах (расписание, цена) звонить по ст. тренеру Григореву Олегу (099)912-4839

Справка для посещения бассейна

Просьба обратиться к Вашему врачу, врачу-педиатру с просьбой выдать справку для занятий в бассейне. Она может выглядеть примерно так:

 spravka.jpg

Некорректный ввод...
Неверний защитный код...